07 July 2007

రహస్యం

భజగోవిందం మీద ఆవేశంతో ఊగిపోతున్నాడు ఆంజనేయులు. "అసలేమిటి మీ ఉద్దేశ్యం? నేను ఒఠ్ఠి అవినీతిపరుడినని, ముండల ముఠాకోరునని, రేసులాడతానని, తాగుతానని, తాగొచ్చి పెళ్లన్ని తంతానని నా మీద ఊరందరికీ చెబుతున్నారట!"

"క్షమించండి సార్.... ఇవన్నీ రహస్యాలని ఇంతవరకూ నాకు తెలియదు" చల్లగా అన్నాడు ఆంజనేయులు.

No comments: