03 August 2007

అలవాట్లో పొరపాటు

"ఏవండీ... మీ హోటల్లో మంచి గదులు ఉన్నాయా?"
"ఉన్నాయండీ"

"మంచి టిఫిన్, కాఫీ..."
"supply చేస్తాం సార్"

"భోజనం అదీ...."
"supply చేస్తాం సార్"

"కావాలంటే మందూ..."
"supply చేస్తాం సార్"

"వెరీ గుడ్... అయితే ఒక రూమివ్వండి."
రూమ్‍లో దోమలున్నాయా?
"లేవు సార్.... supply చేస్తాం సార్"

No comments: