26 June 2007

డ్రింకుమీద ప్రమాణం

గోపీ : ఇక మీదట డ్రింక్‌ ముట్టుకోనని ప్రణామం చేశావు కదరా.
రాము : అందుకే డ్రింక్‌ని ముట్టుకోకుండా స్ట్రాతో తాగుతున్నాను!!!

No comments: